دانلود آهنگ خارجی Dangerous از David Guetta feat. Sam Martin

دانلود آهنگ خارجی Dangerous از David Guetta ft. Sam Martin

دانلود آهنگ خارجی Dangerous از David Guetta ft. Sam Martin

دانلود آهنگ خارجی Dangerous از David Guetta feat. Sam Martin

متن آهنگ خارجی Dangerous از David Guetta ft. Sam Martin:

You take me down, spin me around

منو تحت کنترل خودت در اوردی, منو این طرف اون طرف میچرخوندی

You got me running all the lights

کاری کردی از همه چراغ قرمز ها رد بشم

Don’t make a sound, talk to me now

آرووم باش, الان باهام حرف بزن

Let me inside your mind

بزار ببینم چی تو ذهنت میگذره

Don’t know what you’re thinking sugar, oh

عزیزم نمیدونم به چی داری فکر میکنی, اوه

But I just got that feeling sugar, oh

ولی عزیزم یه حس بدی رو احساس میکنم, اوه

And I can hear the sirens burning

و صدای آژیر پلیسی رو میشنوم که داره نور میزنه

Red lights turning, I can’t turn back now

چراغ های قرمزش دارن میچرخن, و من الان دیگه راه برگشتی ندارم

So hold on tight

پس محکم به صندلی بچسب

I don’t know where the lights are taking us

نمیدونم این چراغ ها مارو تا کجا میبرن

But something in the night is dangerous

ولی چیزی تو تاریکی خطرناکه

And nothing’s holding back the two of us

و راه برگشتی برای دوتامون دیگه وجود نداره

Baby this is getting serious

عزیزم قضیه مون داره جدی میشه

Oh, oh, oh-oh, oh, the dang-dangerous

اوه اوه اوه خطر ناک میشه …خطرناک

Oh, oh, oh-oh, oh

او او اوه اوه

Show me your soul, I gotta know

وجودت رو نشونم بده, باید بشناسمش

Bet that you’re beautiful inside

شرط میبینم باطن زیبایی داری

Toes on the gas, car moving fast

پام رو روی گاز گذاشتم, ماشین خیلی تند داره میره

Come take the wheel and drive

بیا فرمون رو بگیر و تو رانندگی کن

Don’t know what you’re thinking sugar, oh

عزیزم نمیدونم به چی داری فکر میکنی, اوه

But I just got that feeling sugar, oh

ولی عزیزم یه حس بدی رو احساس میکنم, اوه

And I can hear the sirens burning

و صدای آژیر پلیسی رو میشنوم که داره نور میزنه

Red lights turning, I can’t turn back now

چراغ های قرمزش دارن میچرخن, و من الان دیگه راه برگشتی ندارم

So hold on tight

پس محکم به صندلی بچسب

I don’t know where the lights are taking us

نمیدونم این چراغ ها مارو تا کجا میبرن

But something in the night is dangerous

ولی چیزی تو تاریکی خطرناکه

And nothing’s holding back the two of us

و راه برگشتی برای دوتامون دیگه وجود نداره

Baby this is getting serious

عزیزم قضیه مون داره جدی میشه

Oh, oh, oh-oh, oh, the dang-dangerous

اوه اوه اوه خطر ناک میشه …خطرناک

Oh, oh, oh-oh, oh, the dang-dangerous

اوه اوه اوه خطر ناک میشه …خطرناک

Oh, oh, uh uh, yeah, woah oh

او اوه او اوه وو

It’s dangerous, so dangerous

خطرناکه..خیلی خطرناک

I wanna do it again

میخوام یبار دیگه اینکارو بکنیم

It’s dangerous, so dangerous

خطرناکه..خیلی خطرناک

I wanna do it again

میخوام یبار دیگه اینکارو بکنیم

I don’t know where the lights are taking us

نمیدونم این چراغ ها مارو تا کجا میبرن

But something in the night is dangerous

ولی چیزی تو تاریکی خطرناکه

And nothing’s holding back the two of us

و راه برگشتی برای دوتامون دیگه وجود نداره

Baby this is getting serious

عزیزم قضیه مون داره جدی میشه

Oh, oh, oh-oh, oh, the dang-dangerous

اوه اوه اوه خطر ناک میشه …خطرناک

 

پخش آنلاین آهنگ:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *