دانلود آهنگ خارجی Waiting For Love از Avicii

دانلود آهنگ خارجی Waiting For Love از Avicii

دانلود آهنگ خارجی Waiting For Love از Avicii

دانلود آهنگ خارجی Waiting For Love از Avicii

ترجمه متن آهنگ خارجی Waiting For Love از Avicii:

Where there a will

وقتی حرفی از “خواهد” باشد

(وقتی اشاره ای به آینده وجود داشته باشه)
There’s a way Kind of beautiful

حتما یک راه زیبایی هم(برای رفتن) وجود داره
And every night has its day so magical

و هر شبی که میاد, روزش رو رویایی سر کرده
And if there’s love in this life there’s no obstacle

واگر عشقی تواین دنیا وجود داشته باشه, مانعی(برای زندگی)وجود نداره
That can’t be defeated

شکستی نمیتونه وجود داشته باشه
For every tyrant a tear for the vulnerable

برای هر ظالمی, اشکی میتونه اونو آسیب پذیر کنه

(دوگانگی جهان)
In every lost soul the bones of a miracle

برای روح گمشده ای , استخونی از معجزه میتونه وجود داشته باشه
For every dreamer a dream we’re unstoppable

برای هر رویا پردازی یک روی غیر قابل توقف وجود داره
With something to believe in

با چیزی که درون اون هست

Monday left me broken

دوشنبه قلبم رو شکست
Tuesday I was through with hoping

سه شنبه امیدوار شدم (به زندگی)
Wednesday my empty arms were open

چهارشنبه آغوش خالیم رو (به روی زندگی)باز کردم
Thursday waiting for love, waiting for love

پنج شنبه منتظر عشقی بودم..منتظر عشق بودم
Thank the stars it’s Friday

با تشکر از ستاره ها(شب و روز گذشتن)که الان جمعه شده
I’m burning like a fire gone wild on Saturday

مثل شعله ی ای اتیش که داره میسوزه به روز شنبه رسیدم
Guess I won’t be coming to church on Sunday

فکر میکنم یکشنبه نتونم کلیسابرم
I’ll be waiting for love, waiting for love

منتظر عشق می مونم..منتظر عشق

To come around

تا پیداش بشه

We are one of a kind irreplaceable

یجورایی غیر قابل عوض شدنیم
How did I get so blind and so cynical

چی شد که کور و خیره چشم شدم؟
If theres love in this life we’re unstoppable

اگر عشقی تودنیا باشه,ما دربرابرش غیرقابل توقف هستیم
No we can’t be defeated

نه نمیتونیم شکست بخوریم

Monday left me broken

دوشنبه قلبم رو شکست
Tuesday I was through with hoping

سه شنبه امیدوار شدم (به زندگی)
Wednesday my empty arms were open

چهارشنبه آغوش خالیم رو (به روی زندگی)باز کردم
Thursday waiting for love, waiting for love

پنج شنبه منتظر عشقی بودم..منتظر عشق بودم
Thank the stars it’s Friday

با تشکر از ستاره ها(شب و روز گذشتن)که الان جمعه شده
I’m burning like a fire gone wild on Saturday

مثل شعله ی ای اتیش که داره میسوزه به روز شنبه رسیدم
Guess I won’t be coming to church on Sunday

فکر میکنم یکشنبه نتونم کلیسابرم
I’ll be waiting for love, waiting for love

منتظر عشق می مونم..منتظر عشق

To come around

تا پیداش بشه

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *