نوتنغهام فورست 1-1 تشيلسي: الدوري الإنجليزي – كما حدث | الدوري الممتاز

Ziyech’s free-kick is headed away by Aurier, and that secures a stirring draw for Nottingham Forest.

“,”elementId”:”8fdefc2d-dc5b-4387-85c1-df5d23bbafd8″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.ImageBlockElement”,”media”:{“allImages”:[{“index”:0,”fields”:{“height”:”2387″,”width”:”3500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/3500.jpg”},{“index”:1,”fields”:{“isMaster”:”true”,”height”:”2387″,”width”:”3500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg”},{“index”:2,”fields”:{“height”:”1364″,”width”:”2000″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/2000.jpg”},{“index”:3,”fields”:{“height”:”682″,”width”:”1000″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/1000.jpg”},{“index”:4,”fields”:{“height”:”341″,”width”:”500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/500.jpg”},{“index”:5,”fields”:{“height”:”95″,”width”:”140″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/140.jpg”}]},”data”:{“alt”:”Full-time at the City Ground.”,”caption”:”Full-time at the City Ground.”,”credit”:”Photograph: Carl Recine/Reuters”},”displayCredit”:true,”role”:”inline”,”imageSources”:[{“weighting”:”inline”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e2aa240ddc1a5041a27af132da0a415b”,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0907e5c29dfcd6e784122ab08fa5b183″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=58b9f89e372693737f9b795a5d95249a”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=b5193138edb60a418c08d3bb4f089aab”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=41e86c6d7796f24c4b0b2bbdbdb782db”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=9d5117bc7724a2e84013d629bcdc51ee”,”width”:890}]},{“weighting”:”thumbnail”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=140&quality=85&auto=format&fit=max&s=334f139b61410bbc9b3f5e9ff56f599b”,”width”:140},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=140&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=7129ba5f46f9d7f87e9aaf14248f0778″,”width”:280},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=120&quality=85&auto=format&fit=max&s=be058a2361c05a279b4f04dc2e0e1dee”,”width”:120},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=120&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=4a3f42a442aa90e46f9e034b8f0ec6ad”,”width”:240}]},{“weighting”:”supporting”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=380&quality=85&auto=format&fit=max&s=06d5eecd8da240771391815c8f3d8cc7″,”width”:380},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=380&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=19fb7091b25d720db4358f4336e8addc”,”width”:760},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=300&quality=85&auto=format&fit=max&s=5fc29933ceddfe1b2c01d22a4df19e23″,”width”:300},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=300&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=63143e649c76f357c79df4ebe647f63b”,”width”:600},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e2aa240ddc1a5041a27af132da0a415b”,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0907e5c29dfcd6e784122ab08fa5b183″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=58b9f89e372693737f9b795a5d95249a”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=b5193138edb60a418c08d3bb4f089aab”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=41e86c6d7796f24c4b0b2bbdbdb782db”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=9d5117bc7724a2e84013d629bcdc51ee”,”width”:890}]},{“weighting”:”showcase”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=860&quality=85&auto=format&fit=max&s=651adc36ed9e27b27cd9e1dd69495b4b”,”width”:860},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=860&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=5f6f5d5540579f7eba36daef9f820fe3″,”width”:1720},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=780&quality=85&auto=format&fit=max&s=9cb13106de8aafa99d7047a558abc3b9″,”width”:780},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=780&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=7100eec3fbfe3bd2400ee1c44db7e5c0″,”width”:1560},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e2aa240ddc1a5041a27af132da0a415b”,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0907e5c29dfcd6e784122ab08fa5b183″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=58b9f89e372693737f9b795a5d95249a”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=b5193138edb60a418c08d3bb4f089aab”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=41e86c6d7796f24c4b0b2bbdbdb782db”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=9d5117bc7724a2e84013d629bcdc51ee”,”width”:890}]},{“weighting”:”halfwidth”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e2aa240ddc1a5041a27af132da0a415b”,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0907e5c29dfcd6e784122ab08fa5b183″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=58b9f89e372693737f9b795a5d95249a”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=b5193138edb60a418c08d3bb4f089aab”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=41e86c6d7796f24c4b0b2bbdbdb782db”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=9d5117bc7724a2e84013d629bcdc51ee”,”width”:890}]},{“weighting”:”immersive”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=1900&quality=85&auto=format&fit=max&s=9163607196331fc0a16487d63caa3f62″,”width”:1900},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=1900&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=80e348a1790531999efa7d578a84abd9″,”width”:3800},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=1300&quality=85&auto=format&fit=max&s=62e1016e041d3640eb1bf90b987a049a”,”width”:1300},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=1300&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=518fb7d2a90d4a413541ce07add44308″,”width”:2600},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=1140&quality=85&auto=format&fit=max&s=53f096a3581cdf492900e457b6ecec50″,”width”:1140},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=1140&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=e7cc87d7a99132e9c2e85c4191cfc008″,”width”:2280},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=980&quality=85&auto=format&fit=max&s=f0c4b7490df1f23397d678993336fc85″,”width”:980},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=980&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=d3d926a37fa4ac96d9dba177963586ab”,”width”:1960},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=740&quality=85&auto=format&fit=max&s=f92c63eded75cc72dc329d5a24016cc3″,”width”:740},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=740&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=e9bf40be3dbb633f7bab1637e0a61569″,”width”:1480},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=660&quality=85&auto=format&fit=max&s=5c5bb04315e06c91439e95a333974e27″,”width”:660},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=660&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=45ac7fdb9d69848e03b39a90727b8d6d”,”width”:1320},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=480&quality=85&auto=format&fit=max&s=a95b524f6b621e4a6621954469fe9e53″,”width”:480},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/7d2c2a37f053b35955a8e8472dd56aea677d79a7/0_0_3500_2387/master/3500.jpg?width=480&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6df712e1c1ff4d2cb66d35025bca5b6c”,”width”:960}]}],”elementId”:”67e9f56b-752f-40b0-a323-e57fba3fa1f8″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1672597317000,”blockCreatedOnDisplay”:”13.21 EST”,”blockLastUpdated”:1672597873000,”blockLastUpdatedDisplay”:”13.31 EST”,”blockFirstPublished”:1672597355000,”blockFirstPublishedDisplay”:”13.22 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”13.22″,”title”:”Full time: Nottm Forest 1-1 Chelsea”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sun 1 Jan 2023 13.54 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sun 1 Jan 2023 10.30 EST”},{“id”:”63b1c7f18f08f156f69958c1″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Serge Aurier gets a deserved equaliser for Forest!

“,”elementId”:”a3380065-a63b-4b12-b6ca-a73443798984″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.ImageBlockElement”,”media”:{“allImages”:[{“index”:0,”fields”:{“height”:”2100″,”width”:”3500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/3500.jpg”},{“index”:1,”fields”:{“isMaster”:”true”,”height”:”2100″,”width”:”3500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg”},{“index”:2,”fields”:{“height”:”1200″,”width”:”2000″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/2000.jpg”},{“index”:3,”fields”:{“height”:”600″,”width”:”1000″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/1000.jpg”},{“index”:4,”fields”:{“height”:”300″,”width”:”500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/500.jpg”},{“index”:5,”fields”:{“height”:”84″,”width”:”140″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/140.jpg”}]},”data”:{“alt”:”Serge Aurier scores the equaliser for Forest!”,”caption”:”Serge Aurier scores the equaliser for Forest!”,”credit”:”Photograph: Carl Recine/Reuters”},”displayCredit”:true,”role”:”inline”,”imageSources”:[{“weighting”:”inline”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e776b4c8823f70cf730521c4a6ad16a3″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0c26481af7eda66ca044bbeddfdbfb68″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=4083e4be4231802bfcb2d9df0ea25701″,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=a729869c5056716ac8f193f5c5f9a996″,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=9cf67da3a3d114baf6ca8411e3689c21″,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=ed43ab63f5328bea9e577cb7b9aed1b3″,”width”:890}]},{“weighting”:”thumbnail”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=140&quality=85&auto=format&fit=max&s=2dc02d56e13efba08b559333fe3a92b9″,”width”:140},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=140&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=9e54a5bc0356067bfb483b8df12cd37c”,”width”:280},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=120&quality=85&auto=format&fit=max&s=95562c4219f420bb9fa7aafd806cbd98″,”width”:120},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=120&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0662d90b164822dde1568eb79a2a43fd”,”width”:240}]},{“weighting”:”supporting”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=380&quality=85&auto=format&fit=max&s=75caf39b1e355ee0be6445678672c509″,”width”:380},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=380&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=40fc7167e393c6215d7d8e14a5fc778c”,”width”:760},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=300&quality=85&auto=format&fit=max&s=d6739a042d8193ed02a7a7a868b6083e”,”width”:300},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=300&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=7aa2a202a3d36db52d11c064a72da720″,”width”:600},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e776b4c8823f70cf730521c4a6ad16a3″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0c26481af7eda66ca044bbeddfdbfb68″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=4083e4be4231802bfcb2d9df0ea25701″,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=a729869c5056716ac8f193f5c5f9a996″,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=9cf67da3a3d114baf6ca8411e3689c21″,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=ed43ab63f5328bea9e577cb7b9aed1b3″,”width”:890}]},{“weighting”:”showcase”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=860&quality=85&auto=format&fit=max&s=5b07e9218d8dff15a7abba2705a76154″,”width”:860},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=860&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6707975f7c682062332dfcfa78e3fa71″,”width”:1720},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=780&quality=85&auto=format&fit=max&s=31c73b1abcca60b962fc3547b78a2b2e”,”width”:780},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=780&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=95707eff9f44f57b8ac23ef1ba91dce1″,”width”:1560},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e776b4c8823f70cf730521c4a6ad16a3″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0c26481af7eda66ca044bbeddfdbfb68″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=4083e4be4231802bfcb2d9df0ea25701″,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=a729869c5056716ac8f193f5c5f9a996″,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=9cf67da3a3d114baf6ca8411e3689c21″,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=ed43ab63f5328bea9e577cb7b9aed1b3″,”width”:890}]},{“weighting”:”halfwidth”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=e776b4c8823f70cf730521c4a6ad16a3″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0c26481af7eda66ca044bbeddfdbfb68″,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=4083e4be4231802bfcb2d9df0ea25701″,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=a729869c5056716ac8f193f5c5f9a996″,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=9cf67da3a3d114baf6ca8411e3689c21″,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=ed43ab63f5328bea9e577cb7b9aed1b3″,”width”:890}]},{“weighting”:”immersive”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=1900&quality=85&auto=format&fit=max&s=b4fb2e93014012919a5bee37f778c1fb”,”width”:1900},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=1900&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=730acf88319492de9b62b5b57a9894b1″,”width”:3800},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=1300&quality=85&auto=format&fit=max&s=d874b4367eff3e26a8526ebdce730bf5″,”width”:1300},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=1300&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=c858db6e0153df3669c0d4912ee1746d”,”width”:2600},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=1140&quality=85&auto=format&fit=max&s=a27327af229e11589c667f8ffb725904″,”width”:1140},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=1140&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=acce980a4122a0db972c28648c3089d9″,”width”:2280},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=980&quality=85&auto=format&fit=max&s=8383766925f7e48336907a2a637d8d0c”,”width”:980},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=980&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=fff0fb14545932f2a24e769234c1b7e8″,”width”:1960},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=740&quality=85&auto=format&fit=max&s=3d342174a2320d870708aaacfa5b8367″,”width”:740},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=740&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=f366062cbc453a4389f8899cbebc36db”,”width”:1480},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=660&quality=85&auto=format&fit=max&s=52b397812740d65ddfd51f57249cc8c2″,”width”:660},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=660&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=f8cc87c3e880fcdd8145932620a88abe”,”width”:1320},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=480&quality=85&auto=format&fit=max&s=9d12dde94f558056b14a045d4988c73b”,”width”:480},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/30c43a6fcba4240df553630e5f2667bdb37378dd/0_69_3500_2100/master/3500.jpg?width=480&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=61b9fcc6a8c3b9d8e73c8409fa18f9b3″,”width”:960}]}],”elementId”:”b79836cb-aece-4ee5-9894-9c10096d934f”}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1672595441000,”blockCreatedOnDisplay”:”12.50 EST”,”blockLastUpdated”:1672595640000,”blockLastUpdatedDisplay”:”12.54 EST”,”blockFirstPublished”:1672595459000,”blockFirstPublishedDisplay”:”12.50 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”12.50″,”title”:”GOAL! Nottm Forest 1-1 Chelsea (Aurier 63)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sun 1 Jan 2023 13.54 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sun 1 Jan 2023 10.30 EST”},{“id”:”63b1c0398f08ea86bf10c47c”,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Peep peep! Chelsea lead through Raheem Sterling’s slightly freakish goal, having been the dominant team in a niggly half of few clear chances. Forest were occasionally menacing on the counter-attack, but Thiago Silva was increasingly imperious. See you in 15 minutes for the second half.

“,”elementId”:”68a8ebb4-7d86-40f5-b69d-c6964664f294″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1672593465000,”blockCreatedOnDisplay”:”12.17 EST”,”blockLastUpdated”:1672593588000,”blockLastUpdatedDisplay”:”12.19 EST”,”blockFirstPublished”:1672593589000,”blockFirstPublishedDisplay”:”12.19 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”12.19″,”title”:”Half time: Nottm Forest 0-1 Chelsea”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sun 1 Jan 2023 13.54 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sun 1 Jan 2023 10.30 EST”},{“id”:”63b1b9278f08f156f6995846″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Raheem Sterling puts Chelsea ahead!

“,”elementId”:”5e513496-ce7c-4502-b707-91124b08778b”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.ImageBlockElement”,”media”:{“allImages”:[{“index”:0,”fields”:{“height”:”2214″,”width”:”3500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/3500.jpg”},{“index”:1,”fields”:{“isMaster”:”true”,”height”:”2214″,”width”:”3500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg”},{“index”:2,”fields”:{“height”:”1265″,”width”:”2000″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/2000.jpg”},{“index”:3,”fields”:{“height”:”633″,”width”:”1000″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/1000.jpg”},{“index”:4,”fields”:{“height”:”316″,”width”:”500″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/500.jpg”},{“index”:5,”fields”:{“height”:”89″,”width”:”140″},”mediaType”:”Image”,”mimeType”:”image/jpeg”,”url”:”https://media.guim.co.uk/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/140.jpg”}]},”data”:{“alt”:”Raheem Sterling scores the opening goal for Chelsea after some interesting defending from Forest.”,”caption”:”Raheem Sterling scores the opening goal for Chelsea after some interesting defending from Forest.”,”credit”:”Photograph: Carl Recine/Reuters”},”displayCredit”:true,”role”:”inline”,”imageSources”:[{“weighting”:”inline”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=eeaa92904e97ebf64b6af6bb5dc8f697″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=546d1ecefe0e8ee63c03d78991756b8e”,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=17872d0a3baf5c6ab3741d7e753bee1d”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=08b4a7830fd840195a97aaf1d4145b0e”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=f935462e782898911a58bb794f3bc0fc”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6faa2a21672bb81a267e2443fe430c72″,”width”:890}]},{“weighting”:”thumbnail”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=140&quality=85&auto=format&fit=max&s=eeb5c331d9093024e4e90eef26addb25″,”width”:140},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=140&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=65b9cd6edbac43519f551d89dca42f9d”,”width”:280},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=120&quality=85&auto=format&fit=max&s=23a12252276d47634bcc48e2904a5adc”,”width”:120},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=120&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=2352dfa94ed47ac1381f09c5a7eda197″,”width”:240}]},{“weighting”:”supporting”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=380&quality=85&auto=format&fit=max&s=077dcaa4ccc2ed498935d6ec0978f7ea”,”width”:380},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=380&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=479268c4fa44a1cf45d822c5011906a5″,”width”:760},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=300&quality=85&auto=format&fit=max&s=45391434993fdb3be6baf737aaf938e8″,”width”:300},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=300&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=9fb397aee0792e16fb9112a229d74341″,”width”:600},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=eeaa92904e97ebf64b6af6bb5dc8f697″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=546d1ecefe0e8ee63c03d78991756b8e”,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=17872d0a3baf5c6ab3741d7e753bee1d”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=08b4a7830fd840195a97aaf1d4145b0e”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=f935462e782898911a58bb794f3bc0fc”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6faa2a21672bb81a267e2443fe430c72″,”width”:890}]},{“weighting”:”showcase”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=860&quality=85&auto=format&fit=max&s=66f5bb9c9b475982b04b01b2e6179d1e”,”width”:860},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=860&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6400dac7b2cb1ab4273f0ec008cca4da”,”width”:1720},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=780&quality=85&auto=format&fit=max&s=fe70086cf7fdad5eac4ddc50a204d400″,”width”:780},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=780&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=3d195bddb7324ff8bfb20f8dadcae526″,”width”:1560},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=eeaa92904e97ebf64b6af6bb5dc8f697″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=546d1ecefe0e8ee63c03d78991756b8e”,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=17872d0a3baf5c6ab3741d7e753bee1d”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=08b4a7830fd840195a97aaf1d4145b0e”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=f935462e782898911a58bb794f3bc0fc”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6faa2a21672bb81a267e2443fe430c72″,”width”:890}]},{“weighting”:”halfwidth”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=85&auto=format&fit=max&s=eeaa92904e97ebf64b6af6bb5dc8f697″,”width”:620},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=620&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=546d1ecefe0e8ee63c03d78991756b8e”,”width”:1240},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=85&auto=format&fit=max&s=17872d0a3baf5c6ab3741d7e753bee1d”,”width”:605},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=605&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=08b4a7830fd840195a97aaf1d4145b0e”,”width”:1210},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=85&auto=format&fit=max&s=f935462e782898911a58bb794f3bc0fc”,”width”:445},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=445&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=6faa2a21672bb81a267e2443fe430c72″,”width”:890}]},{“weighting”:”immersive”,”srcSet”:[{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=1900&quality=85&auto=format&fit=max&s=7d93d3fece95e9f2a6e68d25c283d150″,”width”:1900},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=1900&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=c32072ecfc994b273adcc57787589276″,”width”:3800},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=1300&quality=85&auto=format&fit=max&s=d4805c2bc9bcf8e76c4b65340015477e”,”width”:1300},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=1300&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=7f6bab397c7c6949dd72cb298042d96d”,”width”:2600},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=1140&quality=85&auto=format&fit=max&s=84027ffe61868ef0a48c7370beaf5c0e”,”width”:1140},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=1140&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=b57ae2278522dc5dec2ae51c2f8dd87d”,”width”:2280},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=980&quality=85&auto=format&fit=max&s=0bd292cf5fe68b255d72829541201aad”,”width”:980},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=980&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0d9e4a0b6c585c8979384f667b229639″,”width”:1960},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=740&quality=85&auto=format&fit=max&s=1c1c90c171c06b0a97235893f09be61e”,”width”:740},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=740&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=616e04f8871efbef87db385f9111c3ee”,”width”:1480},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=660&quality=85&auto=format&fit=max&s=61f619a2364c015e4385c0c4aa0983b8″,”width”:660},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=660&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=0c9cefcb152eb1bea784f40216d363a8″,”width”:1320},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=480&quality=85&auto=format&fit=max&s=fb5e0c749160ddbefe437dd2d3c3ef77″,”width”:480},{“src”:”https://i.guim.co.uk/img/media/952ef245afc30b43b80689e7a9776ead7777d56a/0_0_3500_2214/master/3500.jpg?width=480&quality=45&auto=format&fit=max&dpr=2&s=40bdaa5a595f064a45a17dd90783dd64″,”width”:960}]}],”elementId”:”01928e24-6ae1-4ce5-b9d2-6dd87c5c4e06″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1672591655000,”blockCreatedOnDisplay”:”11.47 EST”,”blockLastUpdated”:1672591880000,”blockLastUpdatedDisplay”:”11.51 EST”,”blockFirstPublished”:1672591682000,”blockFirstPublishedDisplay”:”11.48 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”11.48″,”title”:”GOAL! Nottingham Forest 0-1 Chelsea (Sterling 16)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sun 1 Jan 2023 13.54 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sun 1 Jan 2023 10.30 EST”},{“id”:”63b1a98f8f083ad0940b3725″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Steve Cooper makes two changes to the Forest team that lost at Old Trafford: Morgan Gibbs-White replaces the injured Jesse Lingard, and Dean Henderson – who was unavailable against his parent club – takes over from Wayne Hennessey in goal.

“,”elementId”:”2645bb86-a77e-428c-b91b-0942509a78fc”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Graham Potter makes one enforced change, Cesar Azpilicueta for Reece James at right-back.

“,”elementId”:”2d68d3b8-1319-4c5a-8af1-43c4762d22ec”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Nottingham Forest (4-3-3) Henderson; Aurier, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Freuler, Mangala; Johnson, Awoniyi, Gibbs-White.
Substitutes: Hennessey, Cook, Williams, Toffolo, McKenna, Colback, O’Brien, Surridge, Dennis.

“,”elementId”:”5450aa1f-44f8-4bab-a8b2-2ca453c17966″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Chelsea (4-2-3-1) Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago, Cucurella; Zakaria, Jorginho; Sterling, Mount, Pulisic; Havertz.
Substitutes: Bettinelli, Chalobah, Kovacic, Ziyech, Gallagher, Chukwuemeka, Hutchinson, Hall, Aubameyang.

“,”elementId”:”a118bb6d-5845-472e-a4ae-3006e25d4557″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1672587663000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.41 EST”,”blockLastUpdated”:1672588151000,”blockLastUpdatedDisplay”:”10.49 EST”,”blockFirstPublished”:1672587676000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.41 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.41″,”title”:”Team news”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sun 1 Jan 2023 13.54 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sun 1 Jan 2023 10.30 EST”},{“id”:”63b036f38f083ad0940b30df”,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Hello, happy new year and welcome to live coverage of the Premier League match between Nottingham Forest and Chelsea at the City Ground. It’s 19th v 9th, if you’re into the whole league-position thing, and a chance for both teams to start 2023 as they mean to go on.

“,”elementId”:”c3da9b5e-6960-4f7e-bd37-d359b8289b4e”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Forest’s home form is surely going to decide whether they stay up, and so far it’s been pretty good: P8 W3 D2 L3. That includes a good recent run of eight points from four games, including a famous win over Liverpool in October.

“,”elementId”:”c3149ddd-c573-497e-a5e8-61938da27c28″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Though Chelsea are strong favourites by virtue of having superior association footballers, Forest have a puncher’s chance of another big win against a team who have struggled away from home this season. Chelsea have already lost four times in the league, which is as many defeats as they had in all competitions on the road last season. Before the World Cup they were ambushed 4-1 at Brighton and then well beaten by Newcastle, even if the score was only 1-0.

“,”elementId”:”7be5ff3f-553a-40be-9fe5-f05e5e609044″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

The victory over Bournemouth after Christmas was much more encouraging, much more “Potterball”, but that was at Stamford Bridge. And they had Reece James for an hour, which won’t be the case today.

“,”elementId”:”a53edfab-751a-48a3-8665-895123fc55ae”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Kick off 4,30pm.

“,”elementId”:”1ec4e9b4-eb65-4ddb-b989-e7d528be6f57″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1672587049000,”blockCreatedOnDisplay”:”10.30 EST”,”blockLastUpdated”:1672582275000,”blockLastUpdatedDisplay”:”09.11 EST”,”blockFirstPublished”:1672587049000,”blockFirstPublishedDisplay”:”10.30 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”10.30″,”title”:”Preamble”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sun 1 Jan 2023 13.54 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sun 1 Jan 2023 10.30 EST”}],”filterKeyEvents”:false,”format”:{“display”:0,”theme”:2,”design”:11},”id”:”key-events-carousel-mobile”}”>

الأحداث الرئيسية

تقرير بيت لانسلي في، لذلك أترككم مع ذلك. شكرا لشركتك ورسائل البريد الإلكتروني ، تصبح على خير!

حكم ستيف كوبر

اعتقدت من الناحية التكتيكية أننا جيدون حقًا ، لم نكن عدوانيين بما يكفي مع ضغطنا في الشوط الأول. نقول إننا كنا مستاءين قليلاً من هدفهم. في الشوط الثاني كنا أكثر قوة وكان التعادل أقل ما نستحقه. كانت لدينا أفضل الفرص ، حتى في الشوط الأول.

يجب أن نحصل على الكثير من الأداء وبعض الائتمان الداخلي للعمل الذي يقوم به اللاعبون. إذا قال أحدهم أننا سنخلق الكثير من الفرص الجيدة ضد فريق مثل تشيلسي ، فستستغل ذلك.

كان هناك شيئان ضدنا اليوم ، والذي يبدو أنه القاعدة ، لكنه رفع الحالة المزاجية.

[Will you sign anyone in January?] نعم أعتقد ، آمل. أنت تقول ذلك بصرامة ، بسبب ما حدث هذا الصيف وشعور “أوه فوريست يجند اللاعبين مرة أخرى”. لكن الصيف كان صيفًا وعليك أن تنظر إلى ما نحن فيه الآن.

الحكم اللاذع لغرايم سونيس على تشيلسي

أراهن أن مبارياتهم الخماسية رائعة يومي الثلاثاء والأربعاء

توتنهام 0-2 أستون فيلا

الأخرى الدوري الممتاز وفاز في مباراة اليوم أستون فيلا وتوتنهام بإطلاق صيحات الاستهجان. عام سعيد.

ردود فعل ما بعد المباراة

ريان ييتس

انا اعتقد انها كانت [a deserved result]. لم تكن لدينا أفضل بداية ، لكننا جعلنا الجماهير تنطلق مباشرة في الشوط الثاني مع بعض التحولات ، وفي النهاية أعتقد أننا لم نكن محظوظين لأننا لم نفز بالمباراة. لقد أظهرنا الكثير من المرونة.

أخبرنا المدرب بين الشوطين أن نثق أكثر في أنفسنا. في أول 20 دقيقة كنا سلبيين للغاية ، أظهرنا لهم الكثير من الاحترام. نحن في City Ground ، نحتاج إلى جعل الحشد يقف على أقدامهم. كان القليل منا متعبًا جدًا في النهاية ، وضعنا الكثير فيه.

سيرج أورير

أنا سعيد للفريق. في الشوط الثاني ربحنا أكثر من نقطة. بدأنا العام بشكل جيد والآن علينا مواصلة القتال معًا للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

[What a goal, tell us about it] Noooo ، لقد جربت شيئًا ما وأنا سعيد لأنه ساعد الفريق.

غابة و تشيلسي كلاهما يصعد مكانًا واحدًا، 18 و 8 على التوالي. بدأ تشيلسي بشكل جيد وسجل هدفًا من خلال رحيم سترلينج ، لكنهم عانوا من أجل العيش بقوة أكبر في فورست في الشوط الثاني وكان هدف التعادل لسيرج أورييه مستحقًا. يمنحهم شكل منزل الغابة فرصة واقعية للوقوف ؛ أداء تشيلسي خارج أرضه قد يكلفهم مكانًا في دوري أبطال أوروبا.

بدوام كامل: نوتم فورست 1-1 تشيلسي

ركلة Ziyech الحرة برأسها Aurier مما يضمن التعادل العاطفي لـ غابة نوتنغهام.

بدوام كامل في سيتي جراوند.
بدوام كامل في سيتي جراوند. تصوير: كارل ريسين / رويترز

90 + 3 دقيقة تم حجز Renan Lodi لخطأ سخيف على Ziyech ، الذي كان رائعًا منذ وصوله. إنها فرصة تشيلسي الأخيرة ، ركلة حرة على بعد 40 ياردة من المرمى في الجناح الأيمن.

90 + 3 دقيقة كاد تشيلسي أن يخلق فرصة بحركة بارعة ، بدأت بتمريرة بينية رائعة من غالاغر. في النهاية ، تجاوز أوباميانج فيلمه عبر المنطقة إلى هافرتز.

90 + 2 دقيقة يقول كيم كراولي “آعرغ”. “اعتقدت أن ذلك سيحدث. كان ينبغي على بوتر أن يبدأ باللاعبين الموجودين على أرض الملعب الآن. سترلينج وبوليسيك وجورجينيو هم ركاب ضد فريق مثل فورست.

90 + 1 دقيقة جيمي كاراغر ، معلقًا على Sky ، يقول تشيلسي تبدو “ضعيفة قليلا ، لينة قليلا”. من المؤكد أنهم لا يبدون جيدًا في الوقت الحالي ، ومن الغريب بعض الشيء الاعتقاد بأنهم أبطال العالم الحاليون للأندية حيث من الواضح أنهم يمرون بمرحلة انتقالية. يستحق جراهام بوتر عامين على الأقل لتطوير فريق ؛ إذا حصل عليهم ، فمن يدري.

90 دقيقة يخسر Gallagher الكرة أمام Surridge ، ثم يخطئ ويحذر.

تم إسقاط Sam Surridge من قبل Conor Gallagher ، الذي يدخل الكتاب.
تم إسقاط Sam Surridge من قبل Conor Gallagher ، الذي يدخل الكتاب. تصوير: جيمس ويليامسون / AMA / Getty Images

88 دقيقة: استبدال الغابة يحل Neco Williams محل Taiwo Awoniyi ، الذي تلقى ترحيبا حارا من مشجعي Forest. إيقاعها وصراحتها أعطت تشيلسي المدافعين ، كوليبالي على وجه الخصوص ، عصر حار.

حسنًا ، بعض المدافعين عن تشيلسي ؛ تؤكد إحصائيات أوبتا الوهمية أن تياجو سيلفا لم يكسر عرقًا بعد.

87 دقيقة جيبس وايت ، مثل هذا اللاعب الأنيق والمراوغ ، ينزلق بجالاغر بشكل مثالي إلى خط الوسط ليقود استراحة أخرى في الغابة. يحاول لعب كرة بينية إلى Surridge بالقدم اليمنى من الخارج ، لكن Cucurella يقرأها ويعترضها.

87 دقيقة: تشيلسي الاستبدال Carney Chukwuemeka يحل محل كريستيان بوليسيتش.

85 دقيقة ينعطف Awoniyi جيدًا على يسار منطقة الجزاء لكنه يلعب تمريراته بعد ذلك فقط خلف Colback غير المميزة على حافة الصندوق. تشيلسي كافح حقًا للتعامل مع Awoniyi اليوم.

84 دقيقة يقول بيتر أوه: “أنا أقوم بإثارة الأشياء اليوم يا روب” ، على الرغم من أنني لست متأكدًا مما إذا كان يتحدث عن الحساء أو كرة القدم أو كليهما. “تذكرنا بعصر رامين أبراموفيتش تشيلسي. “

83 دقيقة انسى القمامة التي كتبتها بعد 80 دقيقة – أنت أف و سي ، سميث – لأن هذا كل شيء تشيلسي الآن وأنا متأكد من أن فورست سترسم التعادل.

82 دقيقة: استبدال الغابة يحل سام سوريد محل برينان جونسون الذي تحطم.

81 دقيقة: فرصة لأوباميانغ! بقول ذلك ، كان من الممكن أن يكون فورست قد فقده هناك. أطلق Ziyech ، على اليمين ، صليبًا عميقًا رائعًا باتجاه Aubameyang من ست ياردات. لقد أخطأ في توقيت رأسه المائل ودفعه بجانبه مباشرة. قام أورير بعمل جيد لممارسة بعض الضغط من الخلف ، لكنها كانت لا تزال فرصة رائعة. لو كان أوباميانج قد أجرى اتصالاً صحيحًا ، لكان قد سجل هدفًا بالتأكيد.

بيير إيمريك أوباميانج يخطئ الهدف برأسية.  فرصة كبيرة لتشيلسي.
بيير إيمريك أوباميانج يخطئ الهدف برأسية. فرصة كبيرة لتشيلسي. تصوير: بول إليس / وكالة الصحافة الفرنسية / غيتي إيماجز

80 دقيقة اشك كان فورست سيحقق هذه النتيجة في الساعة 4 مساءً – ولكن بالطريقة التي انتهى بها الشوط الثاني ، ستبدو فرصة ضائعة إذا لم يفوزوا.

79 دقيقة “سيتي أمس ، توتنهام و تشيلسي اليوم “، كما يقول جيف ساكس. “إنهم يعرفون كيف يلعبون تيكي تاكا ولكن لا يمكنهم تسجيل الفائزين.”

لطالما قلت ذلك ، المدينة بحاجة إلى داروين نونيز.

78 دقيقة: استبدال الغابات جاك كولباك يحل محل أوريل مانجالا في خط الوسط. مانجالا هو نوع لاعب كرة القدم الشاب الذي لا يؤدي عمله إلى العديد من الإشارات في مدونة حية ، لكنه لعب بشكل جيد.

77 دقيقة يتساءل ديف مانبي: “إذا اختزلت الحديث عن الحساء الروماني بسبب المستوى المروع لكرة القدم ، فما هي متعة الطهي التي ستناقشها إذا كنت قد غطت شروزبري ضد فليتوود”. “كنت هناك – كان الأمر مروعًا.”

أراهن أن الروماني بوفريل كان جيدًا.

76 دقيقة تشيلسي لديه المزيد من الكرة الآن ، لكنهم ما زالوا يبدون متوترين للغاية بدونه. مثل إلى حد كبير رومانيا ضد إنجلترا في عام 1998 ، يمكن أن تذهب في أي من الاتجاهين.

75 دقيقة “لغز دونات” هو موضوع البريد الإلكتروني جو بيرسون (واسم مشروعي المنفرد لموسيقى الجازترونيك). “أعتقد أن الكلمة المعنية (58 دقيقة) هي” gogosar “. في وصفة ترجمتها Google ، كانت بالفعل “دونات”. ولكن من تلقاء نفسها ، تقول Google إنها “فلفل”. ربما تم حل اللغز.

73 دقيقة: تبديل ثلاثي لـ تشيلسي وحل حكيم زياش وكونور غالاغر وبيير إيمريك أوباميانغ محل ماسون ماونت ورحيم سترلينج وجورجينيو.

72 دقيقة اقتحم لودي منطقة الجزاء من اليسار وأعاد الكرة إلى ييتس ، الذي كان على وشك التسديد عندما دفعه زميله أووني بعيدًا!

71 دقيقة لدى Frueler و Mount بعض الفواق بعيدًا عن الكرة ، وبينما أضغط ، لا يزالان يتبادلان الخلافات. كان ماونت في مزاج سيء اليوم.

69 دقيقة قال باولو بيرياني “مرحبًا فيفيك ، عبر روب”. “لقد قمت للتو بتسجيل الوصول مع زوجتي. أنا حقيقي بالتأكيد. وكذلك الحال بالنسبة لمخلفاتي الطويلة.

عام جديد سيء!

68 دقيقة يتم التحكم في عرضية لودي الخرقاء بشكل رائع من قبل عونيي عند القائم القريب ، لكنه بعد ذلك أخطأ في تسديدة بالقدم اليسرى. الجزء الأول يبدو أصعب من الثاني.

67 دقيقة كانت لعبة Forest استثنائية منذ الاستراحة – وقد أظهروا أن لديهم أكثر من طريقة للتلاعب بالدفاع. في الشوط الأول ، قاموا بالهجوم المضاد. في الثانية غمروا تشيلسي. أعتقد أن لديهم فرصة حقيقية للوقوف على أقدامهم طوال فترة تألقهم على أرضهم.

65 دقيقة قال تشارلي فيشر: “مرحبًا يا فاصوليا العجوز”. “حساء العدس لنا هنا في براغ ، čočkova polévka ، حيث يصر شريكي الجميل على تسميته (ويسعدني اتباع تعليماتها) … من المعتاد تناوله في يوم رأس السنة الجديدة من أجل الثروة والازدهار خلال اليوم التالي 12 شهرًا. لقد حصلنا عليها قبل بضع ساعات ، ولم أقم بفحص حسابي منذ ذلك الحين ، ولكن يبدو أن جميع الأدلة المتاحة تشير إلى أنني ما زلت مفلسًا.

كانت الزاوية اليسرى متجهة في الهواء بواسطة Havertz في المركز القريب. فاز بولي بالكرة الثانية ورأسها باتجاه أورير ، مخبأة عمدًا على الجانب الأيسر من منطقة الجزاء. أخذ الكرة إلى صدره بشكل جميل ولف جسده ليطلق كرة صاروخية بين ساقي كيبا. يا لها من لمسة نهائية رائعة!

هدف! نوتم فورست 1-1 تشيلسي (أورير 63)

سيرج أورييه يحصل على هدف التعادل عن فورست!

سيرج أورييه يسجل هدف التعادل لفريق فورست!
سيرج أورييه يسجل هدف التعادل لفريق فورست! تصوير: كارل ريسين / رويترز

62 دقيقة جونسون يفسح المجال لتسديدة تسدد Azpilicueta وتدور خلفها لتسديد ركنية. تشيلسي معلقة هنا.

61 دقيقة: تشيلسي الاستبدال ماتيو كوفاسيتش يعوض دينيس زكريا في خط الوسط.

60 دقيقة يوضح ستيوارت بومان: “هناك دائمًا حساء نباتي متاح: الطماطم مع المعكرونة أو حساء حميض صيفي على سبيل المثال” (انظر 45 + 1min). “عادة مع الفلفل الحار الطازج للمضغ. أما اللحم فأنا أثق بمذاق زوجتي. بعد كل شيء ، تزوجتني!

59 دقيقة إنه أكثر من مجرد هجوم مضاد في الغابة الآن ؛ سيطروا على الكرة في الشوط الثاني ، وكان رد جراهام بوتر هو إعداد ماتيو كوفاسيتش. ليس بالمعنى الحرفي للكلمة ، إنه بالغ.

58 دقيقة “نظرًا لأننا نتفق جميعًا على أن تقريرًا مفصلاً سيكون أكثر إثارة للاهتمام من كرة القدم اليوم ، فقد جعلتني ماري والتز أبحث عن Ciorba de Burta لأنه ، حسنًا ، لماذا لا؟” قال إسبن بومن. “اعتقدت أن وصفة رومانية حقيقية ستكون أكثر أصالة من النسخة الإنجليزية ، بحثت عن واحدة ووضعتها في الترجمة من Google. فوجئت تمامًا برؤية حساء كرشة اللحم البقري يحتوي أيضًا على فطائر مخلل. هل من الممكن أن الترجمة من Google ليست كذلك كل ذلك؟”

هذا يمكن أن يفسر سبب نبذ الجميع لـ Tom Yum الخاص بي.

Leave a Comment